Detaljer om förslaget

Svensk titel: Svetsning och besläktade förfaranden - Miljöchecklista
Nummer:prEN 14717
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 134
Namn på kommittén:Svetsteknik
Publicerat:den 30 mar 2021
Sista svarsdatum:den 17 maj 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides check lists for the assessment of the environmental aspects of welding fabrication of metallic materials including site and repair work. Informative annexes indicate recommended actions for avoiding and reducing the possible environmental impacts outside the workshop.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.