Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - Biobaserat innehåll - Del 4: Bestämning av biobaserat innehåll baserat på massa
Nummer:ISO/DIS 16620-4
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 12 jan 2023
Sista svarsdatum:den 21 mar 2023
Ämnesområden:Plast: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method of determining the biobased mass content in plastics products, based on the radiocarbon analysis and elemental analysis.
This document is applicable to plastic products and plastic materials, polymer resins, monomers or additives, which are made from biobased or fossil-based constituents.
This method is applicable, provided that the plastic product contains the element carbon and that a statement giving its elemental composition and its biobased carbon content is available.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.