Detaljer om förslaget

Svensk titel: Hållbarhet hos byggnadsverk - Datakvalitet för miljöbedömning av produkter och byggnadsverk - Val och användning av data
Nummer:prEN 15941
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 209
Namn på kommittén:Hållbarhet hos byggnadsverk
Publicerat:den 10 okt 2022
Sista svarsdatum:den 6 dec 2022
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document supports the data quality assessment and selection of data for product-level Environmental Product Declarations (EPD) according to the core product category rules of EN 15804 and for the environmental performance assessment of buildings according to prEN 15978-1 in a consistent way. It can also be used to assess and select data for the environmental assessment of civil engineering works.
It defines data quality requirements with respect to temporal, technological and geographic representativeness for the data used to calculate the LCA based indicator results of the EPD and for construction works when applying EPD, life cycle inventory data or other LCA based information and generates a hierarchy to support the selection of the most appropriate data with regard to data quality. It also addresses the reporting of data quality at product and building level.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.