Detaljer om förslaget

Nuclear fuel technology - Dissolution of plutonium dioxide-containing materials - Part 2: Dissolution of MOX pellets and powders (ISO 18256-2:2019)
Nummer:prEN ISO 18256-2
Kommitté:SIS/TK 405
Sista svarsdatum:den 17 nov 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.