Detaljer om förslaget

Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2, and F3 - Part 3: Minimum labelling requirements
Nummer:prEN 15947-3
Kommitté:SIS/TK 436
Sista svarsdatum:den 22 sep 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.