Detaljer om förslaget

Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Part 1: Requirements for stationary diamond wire saws
Nummer:prEN 15163-1
Kommitté:SIS/TK 225
Sista svarsdatum:den 7 sep 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.