Detaljer om förslaget

Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 2: Categories and types of firework
Nummer:prEN 15947-2
Kommitté:SIS/TK 436
Sista svarsdatum:den 6 sep 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.