Detaljer om förslaget

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 20: Definitions, thread dimensions, test methods, reference data and supporting information
Nummer:prEN 1254-20
Kommitté:SIS/TK 132
Sista svarsdatum:den 18 aug 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.