Detaljer om förslaget

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Push-fit fittings for use with metallic tubes, plastics and multilayer pipes
Nummer:prEN 1254-6
Kommitté:SIS/TK 132
Sista svarsdatum:den 18 aug 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.