Detaljer om förslaget

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 5: Capillary fittings with short ends for brazing to copper tubes
Nummer:prEN 1254-5
Kommitté:SIS/TK 132
Sista svarsdatum:den 18 aug 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.