Detaljer om förslaget

Cards and security devices for personal identification - Test methods - Part 6: Contactless proximity objects - Amendment 2: Enhancements for harmonization
Nummer:ISO/IEC DIS 10373-6/Amd 2
Kommitté:SIS/TK 448
Sista svarsdatum:den 27 aug 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.