Detaljer om förslaget

General methods of test for pigments and extenders - Part 15: Comparison of resistance to light of coloured pigments of similar types (ISO/FDIS 787-15:2019)
Nummer:prEN ISO 787-15
Kommitté:SIS/TK 433
Sista svarsdatum:den 1 jul 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.