Detaljer om förslaget

General methods of test for pigments and extenders - Part 13: Determination of water-soluble sulfates, chlorides and nitrates (ISO/FDIS 787-13:2019)
Nummer:prEN ISO 787-13
Kommitté:SIS/TK 433
Sista svarsdatum:den 1 jul 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.