Detaljer om förslaget

Founding - Ausferritic spheroidal graphite cast irons - Classification
Nummer:ISO/DIS 17804
Kommitté:SIS/TK 130
Sista svarsdatum:den 30 jun 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.