Detaljer om förslaget

Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under static loading
Nummer:prEN 1628
Kommitté:SIS/TK 179
Sista svarsdatum:den 17 jun 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.