Detaljer om förslaget

Information technology - User interface component accessibility - Part 11: Guidance for text alternatives for images
Nummer:ISO/IEC DIS 20071-11
Kommitté:SIS/TK 445
Sista svarsdatum:den 10 jul 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.