Detaljer om förslaget

Rubber hoses and hose assemblies for underground mining - Wire-reinforced hydraulic types for coal mining - Specification
Nummer:ISO/DIS 6805
Kommitté:SIS/TK 154
Sista svarsdatum:den 14 jun 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.