Detaljer om förslaget

Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 4: Metal and resin socketing
Nummer:prEN 13411-4
Kommitté:SIS/TK 222
Sista svarsdatum:den 10 jun 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.