Detaljer om förslaget

Building design - Housing - Interior dimensions
Nummer:ftSS 914221
Kommitté:SIS/TK 598
Sista svarsdatum:den 3 jun 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.