Detaljer om förslaget

Plastics - Biobased content - Part 2: Determination of biobased carbon content
Nummer:ISO/DIS 16620-2
Kommitté:SIS/TK 156
Sista svarsdatum:den 19 maj 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.