Detaljer om förslaget

Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 7: Character Repertoire Description Language (CREPDL)
Nummer:ISO/IEC DIS 19757-7
Kommitté:SIS/TK 543
Sista svarsdatum:den 21 maj 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.