Detaljer om förslaget

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 17: Mixtures of chlorofibres (homopolymers of vinyl chloride) and certain other fibres (method using sulfuric acid)
Nummer:prEN ISO 1833-17
Kommitté:SIS/TK 160
Sista svarsdatum:den 15 apr 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.