Detaljer om förslaget

Information technology - Security techniques - Enhancement to ISO/IEC 27001 for privacy management - Requirements
Nummer:ISO/IEC DIS 27552
Kommitté:SIS/TK 318
Sista svarsdatum:den 11 mar 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.