Detaljer om förslaget

Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 3: UML to binary conversion rules (TPEG2-UBCR)
Nummer:ISO/DIS 21219-3
Kommitté:SIS/TK 255
Sista svarsdatum:den 21 feb 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.