Detaljer om förslaget

Rubber flaps for automotive vehicles - Technical requirements and test methods
Nummer:ISO/DIS 21634
Kommitté:SIS/TK 218
Sista svarsdatum:den 13 feb 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.