Detaljer om förslaget

Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 3: Method using an absorbent medium (ISO/FDIS 2812-3:2018)
Nummer:prEN ISO 2812-3
Kommitté:SIS/TK 433
Sista svarsdatum:den 20 feb 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.