Detaljer om förslaget

Steel castings - Ultrasonic testing - Part 1: Steel castings for general purposes
Nummer:ISO/DIS 4992-1
Kommitté:SIS/TK 130
Sista svarsdatum:den 7 feb 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.