Detaljer om förslaget

Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers
Nummer:prEN 13617-2
Kommitté:SIS/TK 287
Sista svarsdatum:den 20 nov 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.