Detaljer om förslaget

Life cycle analysis and recycling of ductile iron pipes for water applications
Nummer:ISO/DIS 21053
Kommitté:SIS/TK 118
Sista svarsdatum:den 10 dec 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.