Detaljer om förslaget

Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 1: Terminology
Nummer:prEN 15947-1:2018
Kommitté:SIS/TK 443
Sista svarsdatum:den 3 dec 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.