Detaljer om förslaget

Visual examination of the surface condition of investment castings - Steel, nickel alloy and cobalt alloys
Nummer:ISO/DIS 19959
Kommitté:SIS/TK 130
Sista svarsdatum:den 9 dec 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.