Detaljer om förslaget

Leather - Determination of abrasion resistance - Part 1: Taber method
Nummer:ISO/DIS 17076-1
Kommitté:SIS/TK 158
Sista svarsdatum:den 30 nov 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.