Detaljer om förslaget

Open communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols
Nummer:prEN 14908-7:2018
Kommitté:SIS/TK 189
Sista svarsdatum:den 19 nov 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.