Detaljer om förslaget

Road vehicles - Local interconnect network (LIN) - Part 8: Electrical physical layer (EPL) specification : LIN over DC powerline (DC-LIN)
Nummer:ISO/DIS 17987-8
Kommitté:SIS/TK 240
Sista svarsdatum:den 21 nov 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.