Detaljer om förslaget

Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels
Nummer:prEN 1176-5
Kommitté:SIS/TK 379
Sista svarsdatum:den 14 nov 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.