Detaljer om förslaget

Anodizing of aluminium and its alloys - Method to test the surface abrasion resistance using glass-coated abrasive paper
Nummer:ISO/DIS 18771
Kommitté:SIS/TK 129
Sista svarsdatum:den 29 okt 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.