Detaljer om förslaget

Graphic technology - Digital data exchange - Common document metadata for PDF files - Part 1: Architecture and core requirements for metadata
Nummer:ISO/DIS 21812-1
Kommitté:SIS/TK 434
Sista svarsdatum:den 2 nov 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.