Detaljer om förslaget

Thermal insulation products of buildings - In-situ formed products from loose-fill expanded polystyrene (EPS) beads and bonded expanded polystyrene beads - Part 1: Specification for the bonded and loose-fill products before installation
Nummer:prEN 16809-1
Kommitté:SIS/TK 189
Sista svarsdatum:den 2 sep 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.