Detaljer om förslaget

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment (ISO/FDIS 17640:2018)
Nummer:prEN ISO 17640
Kommitté:SIS/TK 125
Sista svarsdatum:den 27 aug 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.