Detaljer om förslaget

Child use and care articles - Reclined cradles - Part 2: Reclined cradles for children up to when they start to walk
Nummer:prEN 12790-2
Kommitté:SIS/TK 404
Sista svarsdatum:den 4 sep 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.