Detaljer om förslaget

Child care articles - Reclined cradles - Part 1: Reclined cradles for children up to when they try to sit up
Nummer:prEN 12790-1
Kommitté:SIS/TK 404
Sista svarsdatum:den 4 sep 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.