Detaljer om förslaget

Textile floor coverings - Production of changes in appearance by means of Vettermann drum and hexapod tumbler tester
Nummer:ISO/DIS 10361
Kommitté:SIS/TK 184
Sista svarsdatum:den 17 jul 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.