Detaljer om förslaget

Glass in building - Acid etched glass - Part 1: Definitions and description
Nummer:prEN 17257-1
Kommitté:SIS/TK 179
Sista svarsdatum:den 23 jul 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.