Detaljer om förslaget

Software Engineering - Software quality requirements and evaluation (SQuaRE) - Quality measurement - Measurement reference model and guide
Nummer:ISO/IEC DIS 25020
Kommitté:SIS/TK 303
Sista svarsdatum:den 14 aug 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.