Detaljer om förslaget

Road vehicles - Engine EGR cooler - Heat dissipation test methods
Nummer:ISO/DIS 21441
Kommitté:SIS/TK 220
Sista svarsdatum:den 18 jul 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.