Detaljer om förslaget

Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 5: Strontium 90 -- Test method using proportional counting or liquid scintillation counting
Nummer:ISO/DIS 18589-5
Kommitté:SIS/TK 405
Sista svarsdatum:den 18 jun 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.