Detaljer om förslaget

Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in pork meat and derived products by high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)
Nummer:prEN 17251
Kommitté:SIS/TK 435
Sista svarsdatum:den 13 jul 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.