Detaljer om förslaget

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 20: Mixtures of elastane and certain other fibres (method using dimethylacetamide) (ISO/DIS 1833-20:2018)
Nummer:prEN ISO 1833-20
Kommitté:SIS/TK 160
Sista svarsdatum:den 21 maj 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.