Detaljer om förslaget

CVD diamond tools - Categorisation and production
Nummer:ISO/DIS 22180
Kommitté:SIS/TK 273
Sista svarsdatum:den 21 maj 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.