Detaljer om förslaget

Rubber, natural latex concentrate - Determination of KOH number
Nummer:ISO/DIS 127
Kommitté:SIS/TK 154
Sista svarsdatum:den 21 maj 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.